A Kamara története

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara egy 1992-ben Budapesten alapított, 1998 szeptembere óta az olasz kormány hivatalos elismerésével működő privát társulás, amely a mintegy 200 tagvállalatból álló olasz-magyar vállalkozói közösség találkozási helyeként szolgál, elősegítve annak integrációját és fejlődését.

A MOLK non-profit egyesületi formában működő szervezet, melynek székhelye Budapesten van. A Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák szövetségéhez, vagy rövidített megnevezéssel Assocamerestero-hoz tartrozik. A társaság legfőbb testülete a taggyűlés, melyet a MOLK Elnöke hív össze legalább egyszer egy évben.

A MOLK vezető testülete az Igazgatótanács, amely tizenegy, három évre választott igazgatósági tagból áll.

A MOLK együttműködik a magyarországi Olasz Nagykövetséggel, az Olasz Külkereskedelmi Intézettel valamint az Olaszország és Magyarország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében Magyarországon jelen lévő olasz intézményrendszerrel.

A Magyarországi Olasz Keresekedelmi Kamara egyik legfőbb tevékenysége az illetékes olasz és magyar autoritásokkal való kapcsolattartás, hogy közösen dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, melyek a két ország közti árucsere-forgalom növekedéséhez szükségesek.

Magyarország 2013 második felétől évi közel 3%-os GDP növekedést mutat, és a külföldi befektetőknek számos lehetőséget kínál: Észak-Olaszországhoz való közelsége okán stratégikus földrajzi helyzetben van, logisztikai szempontból ideális hely az ország; jól képzett és magas termelékenységű humán erőforrást biztosít teljes mértékben versenyképes áron; a kormányzati ösztönző intézkedéseknek köszönhetően vonzó a közvetlen külfödi beruházások számára, ráadásul jelentős Európai Uniós támogatásokhoz jut az ország.
Összefoglalva tehát egy kiváló fejlődési perspektívákkal bíró országról van szó, ahol Olaszország igen nagy népszerűségnek örvend.

Mára már sok olasz vállalat van, melyek nemzetközi piacra lépésükhöz Magyarországban optimális partnerre találtak és a mi kiváltságunk operatív lehetőségeik elősegítése.

Hasonlóképpen a magyar vállalkozók számára az olasz kamarai rendszerbe integrált MOLK lehet a kapu a félsziget piacaira való bejutáshoz. Ezen kívül tagjaink számos részükre fenntartott szolgáltatáshoz és konkrét támogatáshoz juthanak vállakozásuk kereskedelmi életének minden egyes szakaszában.

A tapasztalatok megosztása és az üzleti lehetőségek kiaknázásának elősegítése céljából a Kamara különböző típusú eseményeket szervez, illetve közreműködik ezekben. A MOLK, rugalmasságának és aktív helyi jelenlétének is köszönhetően, képes megjelenni bármilyen léptékű kiállításon, befektetői delegációkat szervez bármilyen ágazatot érintően, illetve folyamatosan részt vállal a Made in Italy támogatását és védelmét célzó projektekben.

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara mindezeken túl egy szilárd alapokon nyugvó Etkai Kódex-szel büszkélkedhet. Ez egy önkéntes alapon intézményesített megállapodás, amely szerint a tagok vállalják, hogy minden körülmények között méltóságteljes magatartási sztendereket követnek.

A következő szakaszokban további tájékoztatás található a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara működését és szervezetét illetően.

Tagjaink