Szolgáltatásaink

Tudj meg többet szolgáltatásainkról

 

 

Szolgáltatásiank IT Szolgáltatásaink HU

Kereskedelmi promóciós tevékenység
Kereskedelmi promóciós tevékenységek
Vállalkozói és kereskedői megbízatások

Az olasz/magyar vállalatok és vállalkozók magyarországi/olaszországi üzleti találkozóinak megszervezése, teljeskörű asszisztenciát biztosítva.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)A MOLK üzleti találkozókat szervez olasz/magyar vállalatoknak és vállalkozóknak bármely szektorban, teljeskörű asszisztenciát biztosítva, amely magába foglalja:

– magyar szakemberek kiválasztása a kívánt target alapján (importőrök, forgalmazók, vásárlók, szállítók stb.);
– B2B találkozók szervezése minden érintett vállalatnak;
– üzleti látogatások szervezése a magyarországi kereskedelmi és gyártói vállalatoknál;
– hivatalos vacsorák szervezése magyar és olasz, intézményi és vállalkozói résztvevőkkel.

A szolgáltatás teljeskörű, az ár (árajánlat után) a szolgáltatás típusa és a választott ország alapján változik.

Ezen kívül minden eseménynek – annak jellege és az érintett ágazat szerint – biztosítani tudjuk a magas színvonalú elhelyezést és bármilyen egyéb járulékos szolgáltatást is, úgy mint:

– az érintett ágazatra vonatkozó adatszolgáltatás (statisztikai, termelési, fogyasztási, import-export mutatók);
– kamarai asszisztencia;
– tolmácsolás;
– szállodai elhelyezés;
– repülőtéri transzfer;
– promóciós cikkek elhelyezése szaklapokban;
– esetleges további szolgáltatások igény szerint.

Üzleti partnerek felkutatása

A megrendelő által megjelölt igényeknek megfelelő potenciális partnervállalatok keresése Magyarországon, illetve Olaszországban (maximum 20 cég).

300 eurótól + ÁFA (+50% nem kamaratagoknak)A MOLK siker-potenciál elemzést végez a piacon, megbízható és kompetens partnerek felkutatására. A magyar és olasz piacot új ügyfelek és új kapcsolatok szerzésére törekvő célok szerint derítjük fel.

Ezen szolgáltatásunk keretében az alábbiakat kínáljuk:

Screening: egy előzetes ellenőrzött lista a potenciális partnerekről;
Direct marketing: közvetlen kapcsolat létrehozása a kiválasztott partnerekkel;
Go to market: találkozók előjegyzési naptárának megszervezése.

B2B találkozók leszervezése

Kétoldalú találkozások megtervezése és lebonyolítása a megrendelő és a potenciális partnerek között.

75 euró /db + ÁFA (+50% nem kamaratagoknak)A MOLK személyre szabott, potenciális kereskedelmi partnerekkel egyeztetett B2B tárgyalási naptárt készít, illetve asszisztenciát biztosít a találkozók lefolytatásánál. A MOLK munkatársainak nyelvi segítsége révén a kommunikáció akadálymentes.

Ezen szolgáltatásunk keretében az alábbiakat kínáljuk:

– potenciális üzleti partnerekkel való kapcsolatfelvétel;
– helyi asszisztencia a B2B találkozók alatt;
– fordítás az adott nyelvre (olasz, magyar, angol);
– kapcsolattartás a célközönséggel és elemzés.

Kereskedelemfejlesztési és értékesítési telemarketing

Közvetlen telefonkapcsolat-felvétel a megjelölt célpiachoz tartozó cégekkel a kért mennyiségi, minőségi vagy fél-minőségi jellemzők alapján.

400 euró + ÁFA (+50% nem kamaratagoknak)A telemarketing szolgáltatás direkt telefonos kapcsolatot jelent egy vagy több MOLK tagvállalattal vagy egyéb céggel.

Kiállítások és vásárok ügyfélablak

A magyarországi és olaszországi üzleti börzékről és vásárokról való információszolgáltatás, részvétel esetén logisztikai és adminisztrációs asszisztencia, a személyzet és a hostessek kiválasztása.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)Bármely szektort illetően módunkban áll üzleti börzékről és vásárokról információt szolgáltatni mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten, és az azokon való részvételhez szükséges teendőt illetően asszisztenciát biztosítani az Önök vállalatainak, külön-külön, avagy együttesen.

– a magyar börzékkel, vásárokkal való kapcsolattartás, az olasz vállalatok részvételéhez kapcsolatos minden teendőt illetően;
– az olasz képviselet logisztikai segítése;
– B2B találkozók megszervezése, találkozók beosztása;
– kamarai és tolmács asszisztencia;
– esetleges egyéb szolgáltatások külön kérésre.

Marketing és kapcsolatépítési szolgáltatások
Marketing és kapcsolatépítési szolgáltatások
Sajtóiroda

Újságcikkek, valamint rádiós és televíziós megjelenések publikálása helyi és nemzetközi médiában (újságok, tv, rádió és web).

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)A Sajtóiroda feladata a napi sajtó szemlézése, valamint a kamarai rendszer különböző kezdeményezéseinek legszélesebb körű megjelentetése. Mindezt leginkább újságcikkek publikációján és helyi, valamint országos kommunikációs csatornák rádiós és televíziós műsorain keresztül éri el (újságok, tv, rádió és web).

Reklámszolgáltatások

A Megrendelő által nyújtott javakra és szolgáltatásokra irányuló reklám-promóciós tevékenység a MOLK informatív csatornáin keresztül: Kamarai Hírek (havi hírlevél), intézményi honlap, social network, rendezvények, stb.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)1. Reklámkampányok szervezése: hirdetések a szaksajtóban, kiválasztás és javaslattétel a médiára, reklámhely-terv, megjelenések és költségek terve, kapcsolattartás a szakügynökségekkel, reklám a social network-ön.
2. Kétnyelvű (olasz és magyar) reklámanyagok készítése: prospektus, plakát, hirdetmény, videó-logó és hirdetés videóban.

MOLK-rendezvények szponzorálása

A MOLK eseményei szponzorálásának köszönhetően reklámszerű megjelenés: Aperitime (havi rendszerességgel); roadshow-k; tematikus konferenciák; gálaestek.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)A MOLK rendezvényei szakértőkből és szakemberekből álló közönség számára kerülnek megrendezésre, éppen ezért ezek privilegizált események a potenciális kereskedelmi partnerekkel való találkozásban. Ha szeretnél cégednek nagyobb megjelenést biztosítani a piacon, és szeretnéd stílusos rendezvények főszereplőjévé tenni vállalkozásodat, lehetőséget biztosítunk számodra, hogy részese légy a MOLK által kínált szponzorprogramok egyikének, a cégimázs-promócióktól a rendezvénykoordinálásig.Aperitime:
Egy aperitif elfogyasztása jó alkalom arra, hogy saját szakmai vagy kereskedelmi tevékenységednek lendületet adj. Ez egy olyan vacsora, ahol az emberek megismerkedhetnek egymással egy teljes mértékben formalitások és kötelezettségek nélküli környezetben, és ha a találkozó nem is végződik szerződéskötéssel, egy munka-aperitif megalapozhatja a jövőbeni kapcsolatot és együttműködést. Egy könnyed apertitif közben a meghívottak nem érzik a nyomást, hogy bármilyen megállapodást feltétlenül tető alá hozzanak, mégis nagyszerű lehetőség, hogy kapcsolatot létesítsenek új potenciális munkatársakkal, továbbá hasznos információkhoz és hírekhez jussanak.

Roadshow:
A roadshow-k a közönséggel szemtől szembe történő interakcióként működnek egy termék eladásáért, vagy egy sampling akció promóciójaként. Ezért a roadshow egy-egy termék értékét valóban nagyon személyes szinten kommunikálja. A potenciális vevők 360°-ban tapasztalhatják meg a brandet. Az adott márkának nem csak arra van lehetősége, hogy bemutassa a termék jó minőségét, hanem arra is, hogy a fogyasztóban bizalmat ébresszen (brand loyalty). Fontos, hogy az emberközeli kapcsolat a branddel olyan emóciót generáljon a közönségben, amelyre emlékszik, és esetleg érdemesnek tartja arra is, hogy a közösségi médián keresztül megossza ezt az élményt saját társaságával.
A roadshow egy másik nagy előnye, hogy nehéz figyelmen kívül hagyni. Ez a tény egyre relevánsabbá válik, hiszen a fogyasztók mára közömbössé váltak a tömegreklám iránt. Ezzel ellentétben egy roadshow-rendezvény fizikai jelenléte sokkal nyilvánvalóbb és magával ragadóbb.

Gálaestek:
Egy gálavacsora nagy valószínűséggel a legideálisabb formája annak, hogy elérjük alkalmazottaink, beszállítóink és partnereink irányába kitűzött céljainkat. Egy speciális kontextusban szervezett, szuggesztív – és miért ne: emocionális – bankett a résztvevőkben kitűnő emléket fog hagyni, optimális módon befolyásolva bennük a régebbi formális munkatalálkozók hangulatát is.

MOLK-kiadványok szponzorálása

A MOLK hivatalos kiadványainak szponzorálása által nagyobb nyilvánosság elérése.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

Patronálás

A MOLK úgy tekint a patronálásra, mint a megbecsülésnek és a nem anyagi jellegű támogatásnak egyfajta kimutatására, olyan különböző természetű kezdeményezések esetében (vásárok, kiállítások, díjátadók, publikációk, összejövetelek, képzési projektek stb.), melyek presztízsét és/vagy gazdasági-társadalmi értékét figyelemre méltónak tartja.

Az engedélyezés a Kamara Elnökének döntése alapján történik, saját hatáskörben kiértékelve azt, hogy a Kamaratagok érdekeinek tükrében mennyire méltó támogatásunkra a patronálandó esemény, az mennyiben koherens a Kamarai Testület intézményi célkitűzéseivel és tevékenységének programjával. A patronálás engedélyezésére vonatkozó elnöki határozat egyidejűleg felhatalmazást is nyújt a kérelmezőnek a kamarai márkajelzés használatára.

Ki részesülhet patronálásban?
Közhivatalok vagy magánintézmények, elismert vagy nem elismert társulások, bizottságok, alapítványok, az általuk szervezett vagy promotált rendezvények alkalmával.

A patronálás csak a rendezvény időtartamára, illetve csak szabad és ingyenes részvételt biztosító rendezvényekre érvényes.

Nem részesülhetnek kamarai patronálásban:
– az igénybejelentés dátumát megelőzően elindított vagy befejezett rendezvények;
– kereskedelmi célokkal létrehozott, vagy akár indirekt módon profitorientált kezdeményezések (nem ideértendők azon vásári kezdeményezések, melyek a területet és annak gazdasági és termelési erőforrásait hivatottak promotálni);
– magánszemélyek és vállalatok által promotált kezdeményezések;
– pártok, politikai mozgalmak által indított vagy megkérdőjelezhetetlenül politikai jellegű kezdeményezések;
– nem nyilvános, vagy kizárólag a saját szervezetük propagálását vagy finanszírozását célzó rendezvények;
– kizárólag privát vagy nem nyilvános jellegű érdekek promotálását szolgáló rendezvények.

Megbízói rendezvényszervezés

Események megtervezése és megszervezése minden részletre kiterjedően, a megrendelő egyéni igényei alapján.

Előzetes árajánlat alapjánA rendezvények kiemelkedő jelentőségű kommunikációs eszközök egy cég, egy hivatal, egy sport stb. imázsának támogatásában, miután a külső kontextust széles körben kiválasztott résztvevő csoportok ösztönzése által vonják be.
Attól függően, hogy milyen közönséget kívánunk megszólítani, továbbá a tartalom és a célok alapján különböző típusú rendezvényeket lehet szervezni, például: workshop, convention, szeminárium, sportesemény.
A rendezvényszervező elemzi a (privát, céges, szervezeti vagy intézményi) megbízó igényét, felismeri komplexitását, a célközönséget, a megfelelő koncepciót és a helyszínt.
Miután a költségvetést tisztáztuk, a MOLK feladata az esemény logisztikai tervezése, és a megvalósítás minden technikai aspektusának koordinálása. Feladata megszervezni a helyszín berendezését, gondoskodni a megállapodások aktiválásáról az eseményen résztvevő minden tanácsadóval és személyzettel (finanszírozók, művészek, technikusok, beszállítók), és az esetleges külső bedolgozókkal.

Információs szolgáltatások és piackutatás
Információs szolgáltatások és piackutatás
Cégkivonat

Specifikus adatbázisok használatával végzett vizsgálat folytatása a megjelölt vállalat jogi és gazdasági helyzetéről és megbízhatóságáról (kérésre Mérleg készítése).

50 euró + ÁFA (+50% nem kamaratagoknak)

A MOLK-nál az alábbi típusú kivonatok elérhetők:

Nyilvántartási vizsgálat: minden információ kinyomtatása egy természetes személyről vagy egy cégről.

Szokásos/nyilvántartási kivonat: a vállalat aktuális állapotára vonatkozó információkat tartalmazza (elnevezés, székhely, adószám, bejegyzés száma és kelte, adatok a társasági szerződésből/alapító okiratból, törzstőke, tevékenységi kör, tényleges tevékenység, vezető tisztségek, cégvezetők).

Történeti kivonat: a szokásos kivonat minden elemét tartalmazza, kiegészítve a cég által benyújtott módosítások sorával. Csak egy, a kérelmező által meghatározott időszakra igényelhető.

Egyes információs blokkok: olyan típusú kivonat, amely a cég alapvető adatin kívül (bejegyzés száma, adószám, elnevezés, székhely) kizárólag csak a kért típusú blokk-kivonat által meghatározott adatokat tartalmazza; lehet egy vagy több blokk-kivonatot választani különböző kombinációkban:
– törzstőke és pénzügyi eszköz/mérleginformáció-kivonat
– telephely-kivonat
– megszűnési, pályázati és törlési eljárások kivonata
– ügyvezetők kivonata
– felügyelőbizottsági tagok, ellenőrző szerv tagjainak kivonata
– egyéb tisztségviselők vagy megbízottak kivonata
– más vállalati résztulajdonok kivonata
– társasági szerződés/alapító okirat, utolsó bejegyzett társasági szerződés/alapító okirat adatainak kivonata

Jelenleg betöltött tisztségek kartonja: azon vállaltok listája, melyekben a vizsgált személy jelenleg ügyvezető vagy egyéb tisztségeket tölt be.

Lemondott tisztségek kartonja: azon vállaltok listája, melyekben a vizsgált személy ügyvezető volt vagy régebben egyéb tisztségeket töltött be.

Teljes személyi karton: azon vállaltok listája, melyekben a vizsgált személy jelenleg ügyvezető/ügyvezető volt vagy egyéb tisztségeket tölt/töltött be.

Kereskedelmi és jogi információk

Jogi, gazdasági és adminisztrációs információk szolgáltatása, a megrendelő egyéni igényeinek megfelelően.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

A kereskedelmi információk alapján megítélhető egy vevő vagy beszállító fizetőképessége és megbízhatósága.
Minősített információs forrásokat használunk a kamarai hálózatból, az ingatlanpiacról, a közigazgatás területéről, és hozzáadott értékkel rendelkező adatokat közvetlen módon is beszerzünk.
Szolgáltatásaink hatékony segítséget nyújtanak a gazdasági szakembereknek saját kintlévőségeik kezelésének minden fázisában: a kereskedelmi partnerek előzetes elemzéstől kezdve gazdasági megbízhatóságuk monitorozásán keresztül a kintlévőségek peresítéséig és behajtásáig.

Piackutatás

A magyar piaci helyzet felmérése és a megrendelő által megjelölt szektorban való versenyképességének, illetve esetleges konkurenciájának vizsgálata.

600 euró + ÁFA (+50% nem kamaratagoknak)

A MOLK, köszönhetően többéves tapasztalatának, a tagok valós stratégiai és operatív szükségleteire kialakított, erre szakosodott piackutatási módszert alkalmaz, így olyan személyre szabott megoldásokat tud nyújtani, melyek azonnal beilleszthetők a vállalti döntéshozatali folyamatokba.

Ezen szolgáltatás keretében az alábbiakat nyújtjuk:

– Partnerkutatás (termelés és/vagy kereskedelem)
– Asszisztencia és tanácsadás (magyarországi kezdeményezések előzetes értékeléséhez)
– Jogi információk (gazdasági társaságról, szerződéskötésről, munkaügyi szabályzatokról)
– Célzott találkozók Magyarországon és Olaszországban

Céglista készítése az adott szektorban

Ellenőrzött listák készítése magyar vagy olasz cégekről a megbízó utasításai alapján, fizetős céginformációs plattformok haszálatának segítségével.

150 euró + ÁFA (+50% nem kamaratagoknak)

Kereskedelmi és értékesítés fejlesztést célzó telemarketing

Közvetlen telefonos kapcsolat a megjelölt célpiac vállataival a megbízó terméke/szolgáltatása promóciójaként, vagy kereskedelmi partnerek felkutatása céljából.

400 euró + ÁFA (+50% nem kamaratagoknak)

Vállalati és adminisztrációs szolgáltatások
Vállalati és adminisztrációs szolgáltatások
Szociális, adózási és üzleti segítség telephelynyitás kapcsán

Magyarországi telephely nyitása esetén igénybe vehető a MOLK postai címe, illetve a MOLK székhelye mint számlázási cím ügyfelei számára. A szolgáltatás nem foglalja magában a konferenciatermek használatát (csak felár esetében).

50 euró + ÁFA / hó (+50% nem kamaratagoknak)

Munkaerő felkutatása, kiválasztása és képzése

A szolgáltatás nem merül ki a keresett pozícióra alkalmas jelentkezők CV-jének keresésében, hanem magában foglalja a munkavállalás törvényeiről, szerződésekről, munkaköri feladatokról való tájékoztatást is.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

A MOLK felkutatja a szervezet számára a minőségi munkaerőt. Az Önök által összeállított foglalkoztatási profil alapján végezzük a legmegfelelőbb jelöltek kiválasztását és toborzását, illetve megszervezzük az interjúkat.

Ezen szolgáltatásunk tartalmazza:

– álláshirdetés elkészítése
– álláshirdetés terjesztése
– munkaerő kiválasztásának folyamata
– állásinterjúk megszervezése
– munkaerő-toborzás

Értékesítési ügynökök felkutatása

Olyan szakemberek felkutatása, akik közvetítő szerepet töltenek be a cég – akár olasz, akár magyar – és a forgalmazás között.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

A MOLK feladata egy olyan kereskedelmi ügynök felkutatása a magyar piacon, aki az Önök igényeinek megfelelő profillal rendelkezik. Ha egy ügynökre bízza magát, cégét egy olyan szakember fogja segíteni, aki rendelkezik az értékesítési hálózat ismeretével, és segíteni tudja cégét magyarországi megjelenésének növelésében, valamint kereskedelmi hálózatának kiterjesztésében.

Ezen szolgáltatásunk tartalmazza:

– összegyűjtjük mindazon üzletkötők nevét, akik érdekeltek termékeik képviseletében;
– potenciális forgalmazókat és üzletkötőket keresünk, a megrendelő termékeinek promóciójára és árusítására;
– az üzletkötőknek behatóbb ismeretekkel szolgálunk cégükről;
– találkozókat állítunk össze, szükség esetén tolmácsot is biztosítva.

Logisztikai szolgáltatások
Logisztikai szolgáltatások
Szállodai foglalások

Kedvezményes árú szobafoglalás a MOLK-kal társult szállodák egyikében.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

Üzleti megbeszélések szervezése

A Megbízó és a helyi partnerek közötti üzleti találkozók előkészítése, melyeknek lebonyolításához lehetőség van a MOLK irodáinak használatára.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

Üzleti találkozók megszervezése a MOLK irodáinak igénybevételével, ahol egy tágas és modern tárgyalóterem is található. Székhelyünkön ezen kívül minden esetben garantáljuk a jól képzett és professzionális munkatársakat, akik minden alkalommal rendelkezésükre állnak.

Ideiglenes irodák

A MOLK irodahelyiségeinek használatának lehetősége: íróasztal, iroda, őrzött parkoló.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

Akár szellemi szabadfoglalkozású, akár kisvállalkozó, start-up vagy multinacionális cég vagy, a MOLK irodáiban mindig magas színvonalú környezetben dolgozhatsz.
A munkahely minőségére való odafigyelés leginkább egy, a saját termelés javítását célzó funkcionális céges stratégiát jelent, illetve hatással van a munkatársak közötti kapcsolatokra is.

Nyelvi szolgáltatások
Nyelvi szolgáltatások
Tolmácsolás

Szinkron és konszekutív olasz-magyar tolmácsolás Magyarországgal való konferenciahívások, rendezvények és képviseleti találkozók esetében.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

Az ilyen típusú szolgáltatások esetén alapvetően fontos, hogy a tolmács kiválóan ismerje úgy az idegen nyelvet, mint a saját anyanyelvét, illetve hogy a kulturális kontextusban is elmélyült ismereti legyenek.
A tolmácsszolgáltatásaink három kategóriába sorolhatók: szimultán, konszekutív és ad hoc.
Szimultán tolmácsolás:
– nemzeti és nemzetközi konferenciák;
– nemzetközi ülések;
– képzések.
– “fülbe súgott” tolmácsolás konferencián résztvevők számára.

Konszekutív tolmácsolás:
– gálavacsorákon- és ebédeken;
– sajtótájékoztatókon;
– megnyitóünnepségeken;
– köszöntőbeszédek alatt.

Ad hoc tolmácsolás:
– kisebb csoport kíséretekor;
– üzleti kapcsolattartás;
– telefonos tolmácsolás;
– közszereplők látogatásakor.

Fordítás

Üzleti és privát dokumentumok olasz-magyar/magyar-olasz fordítása.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

A MOLK rendelkezik olyan fordítókkal, akik a rájuk bízott feladatot maximális biztonsággal látják el. Amikor egy szerződés, egy céges bemutatkozás, egy szabadalom vagy bármilyen pénzügyi dokumentum lefordításáról van szó, a szakszavak teljesen precíz alkalmazása olyan feltétel, amelytől nem lehet eltekinteni. A kényes, sokszor bizalmas témakör feltételezi, hogy a fordítást megbízható kompetenciájú személynek adjuk. Ezt fordítóink magas szakmai tudásuknak köszönhetően garantálni tudják.

Szakfordítóink képesek világos, precíz és kifinomult szövegek elkészítésére sokféle jellegű szövegváltozat igénye esetén, melyek:

– jogi szövegek fordítása;
– pénzügyi szövegek fordítása;
– marketing szövegek fordítása;
– természettudományi, orvosi és gyógyszerészeti szövegek fordítása;
– társadalomtudományi szövegek fordítása;
– egyedi ipari szövegek fordítása;
– informatikai szövegek fordítása;
– telekommunikációs szövegek fordítása;
– kereskedelmi dokumentumok;
– multimédiás szövegek;
– reklámanyagok.

Tárgyalásokon jelenlévő (szakértői) nyelvi asszisztencia

Szakértői nyelvi asszisztencia biztosítása üzleti tárgyalásokkor, a szerződési fázis alatt és/vagy a szerződés megfogalmazásánál; a Közép-Kelet Európában érvényben lévő speciális nemzetközi és kereskedelmi törvények ismeretének birtokában és az ide vonatkozó megfelelő tapasztalattal rendelkezve.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

A MOLK maximális megbízhatósággal kínál különböző nyelvi szakértői asszisztenciát:

Szimultán: főként a hosszú konferenciák esetében alkalmazandó; az elhangzottak egyidejű és folyamatos fordítását jelenti, különböző technikai eszközök segítségével (elzárt fülke, mikrofon, fülhallgató stb.); minden fülkében minimum két tolmács jelenléte szükséges.

Konszekutív: néhány résztvevőt érintő találkozók, szemináriumok, rövid konferenciák esetében használatos; a tolmács meghallgatja a beszélőt, folyamatosan jegyzeteket készít az elhangzottakról, majd minél hűbb részletességgel tolmácsolja azt a jelenlévőknek. Nem szükséges semmilyen technikai eszköz a tolmácsolás ezen típusához.

Egyéb: találkozók, üzleti reggelik, gyárlátogatások, továbbképzések, és minden olyan alkalom esetén, ahol egy kisebb csoporttal való kommunikáció végett szükséges egy olyan szakember az adott szektorban, aki tökéletes nyelvismerettel rendelkezik az adott nyelvet illetően.

Nyelvkurzusok

Magyar vagy olasz ad hoc nyelvkurzusok (online is) a megrendelő vállalatának, aki a beosztottjai vagy egyéb privát személynek óhajt nyelvi képzést kínálni, a magyar vagy olasz nyelv alapismereteinek elsajátításáért, vagy elmélyítéséért.

Előzetes árajánlat alapján (+50% nem kamaratagoknak)

A helyi nyelv ismerete nagyon fontos azon fiataloknak, akik a magyarországi munka világába igyekeznek, valamint azon szakembereknek is, akiknek szükséges, hogy önéletrajzukat versenyképessé tegyék az esetleges magyar partnerekkel való együttműködés tekintetében.

A MOLK Szolgáltatási katalógusában szereplő on-line, one-to-one módozatú nyelvtanfolyamainak célja:

– a vállalati kommunikációhoz szükséges nyelvtani, írásbeli, ill. szóbeli kommunikációs alapismeretek elsajátítása;
– nyelvtani, írásbeli, ill. szóbeli kommunikációs ismeretek fejlesztése;
– telefonhívások fogadása, üzenetek továbbítása, kérelmek kifejezése, termékek bemutatása, kliensek, partnerek fogadása stb.

Pályázatok ügyfélkapu

Pályázat Ügyfélkapu

Pályázatok

A MOLK, magasan képzett munkatársainak köszönhetően számos szolgáltatást és tanácsadást nyújt az Európai Uniós projektek területén.

Előzetes árajánlat alapján (csak MOLK Kamaratagoknak)

A szolgáltatás tartalma részletezve:

– pályázatok, információk és más finanszírozási csatornák felkutatása;
– európai, olasz (regionális, POR FESR) és magyar pályázatok tervezése, elkészítése, benyújtása és kezelése;
– európai projektpartnerek felkutatása és koordinálása;
– a projektek pénzügyi terveinek és tevékenységének monitorozása;
– a projekt adminisztratív és pénzügyi kezelése;
– elszámolás a közbülső és záró reportok elkészítésével.

Banner szolgáltatás
Banner szolgáltatás
Árlista

A banner-árlista hamarosan elkészül.

A bannereket jelenleg azoknak kínáljuk, akik hozzájárulnak a honlap tökéletesedéséhez, illetve hatékonyan részt vesznek a MOLK tevékenységében.

Kamaratagjaink

Íme néhány Kamaratagunk!