Nel fare seguito alle informazioni relative ai controlli della NEBIH – Ufficio Nazionale della Sicurezza alimentare ungherese – su prodotti alimentari italiani scaduti da parte di un importatore distributore operante a Budapest, nelle more degli esiti delle indagini, l’Ambasciata d’Italia, l’Agenzia ICE di Budapest e la Camera di Commercio Italiana in Ungheria esprimono la totale contrarietà a qualsiasi pratica commerciale scorretta, che possa nuocere ai consumatori ed arrecare danno all’immagine e all’operato delle tantissime aziende che operano nei settori agro-alimentare e della ristorazione, con grandissimo impegno e nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.

A Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) által elvégzett ellenőrzések alapján közzétett információkra vonatkozóan, miszerint egy import cég lejárt szavatosságú olasz élemiszereket forgalmazott Budapesten, a nyomozás végleges éredményei közzétételéig is, az Olasz Nagykövetség, az Olasz Külkereskedelmi Ügynökség (ICE) és a Magyaországi Olasz Kereskedelmi Kamara határozottan ellenzik minden fajta tisztességtelen üzleti gyakorlatot, amely a fogyasztókat károsítja és a mezőgazdaság ill. az élelmiszer és a vendéglátás szektoráin nagy elkötelezettséggel tevékenykedő, továbbá az élemiszer biztonsági normákat teljes mértékben tiszteletben tartó számos cég jó nevére és működésére nézve súlyosan ártalmas.